Tel: 777 855 133

Mail: info@delameuklid.cz

Kontakt

Obchodní firma:

Kemáda Group s.r.o.

 

Sídlo:

Poštovní náměstí 25, 272 01 Kladno

Identifikační číslo:

14143160